Μεγεθύνσεις


Εκτυπώσεις σε μεγάλες διαστάσεις με φωτογραφική ποιότητα

Όμορφες παρουσιάσεις φωτογραφιών τυπωμένες σε καμβα με τελάρο έτοιμες για τοποθετηση

Download Color Profile


android12Δημητριάδος 231
τηλ: 24210 21550
Fax: 24210 22325
382 21 Βόλος
mail:info@fotokarmi.gr

Our Newsletters